home > News in Finnish > JAMKissa kehitetään avoimen lähdekoodin osaamista pilveen

News in Finnish

RSS
2012.07.19

JAMKissa kehitetään avoimen lähdekoodin osaamista pilveen

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa (JAMK) kehitetään FreeNEST-nimisen elinkaarenhallintatyökalun avulla avoimia pilviteknologioita.

Yksi Cloud Software -ohjelman keskeisiä kehityskohteita ovat avoimen lähdekoodin ohjelmistot ja teknologiat.  Pilvitutkimusta ja pilveen liittyvää opiskelua voidaan tehdä myös pienellä budjetilla, kunhan mukana on sopiva määrä luovuutta. JAMK on kehittänyt oman testipilven, kierrätystietokoneista opiskelijavoimin rakennetun Junk Cloudin. “Junk Cloud on demoalusta, jonka avulla voidaan simuloida pientä datakeskusta. Sillä testataan tehokkaimpia tapoja pilvipalvelujen julkaisuun ja pilviohjelmistojen kehittämiseen.“, kuvailee Junk Cloudin ensimmäisen version rakentanut projektiasiantuntija Ilkka Turunen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Jotta pilvipalveluja voitaisiin kehittää, tarvitaan toimiva pilvi-infrastruktuuri. Niin sanotulla pilvipinolla (Cloud Stack) tarkoitetaan infrastruktuuria, joka hoitaa koko pilven teknisen ratkaisun fyysisestä palvelintasosta (infrastructure) teknisten alustojen (platforms) kautta ohjelmistoihin (Software as a Service). Käyttäjälle näyttäytyy yleensä vain pinon päällimmäinen kerros, niin sanottu Software as a Service (SAAS). Palvelimet ja välissä olevat työkalut (Infrastructure as a Service, IAAS ja Platform as a Service, PAAS) voivat sijaita fyysisesti missä vain.

Suomalaista Cloud Stack -arkkitehtuuria on arvioitu ja kehitetty yhteistyössä eri yliopistojen ja yritysosapuolten kanssa. Ilkka Turunen JAMKista kertoo erityisesti Aallon ja Helsingin yliopiston tutkijaryhmien työskennelleen vahvasti pilvi-infrastruktuurin evaluoimiseksi. Avointa pilvipinoa kehitettäessä Suomeen on syntynyt aiheen syvällistä osaamista. Nykyisellään pilvipinossa on päädytty käyttämään OpenStack -nimistä, Yhdysvaltalaisten NASAn ja palveluntarjoaja Rackspacen yhteistyöstä syntynyttä, avoimen lähdekoodin pilvikäyttöjärjestelmää.

FreeNEST on projektinhallintatyökalu, jonka avulla tuotekehitysprosessia voidaan hallinnoida koko sen elinkaaren ajalta: palvelun suunnittelusta kehitystyökaluihin ja aina palvelun ylläpitoon asti. FreeNEST sopii hyvin pilvipalvelujen elinkaarenhallintaan. FreeNEST-konseptin alkuperäinen kehittäjä, Marko Rintamäki, on tuonut tämän avoimen lähdekoodin työkalun JAMKiin opetuksen tueksi jo viitisen vuotta sitten. Nykyisellään FreeNESTiä käytetään muun muassa OpenStack -teknologiaan pohjautuvan Junk Cloudin kanssa erilaisiin Cloud Software Finland -ohjelman yrityskumppanien tuotekehitysratkaisuihin.

JAMKin kesäprojektissa kehitetään muun muassa Linuxin Debian-paketointiin liittyviä käytänteitä ja tekniikoita vastaamaan paremmin pilvipalvelujen tarpeisiin. Paketoinnin kehitys liittyy esimerkiksi Vaadin Oy:n kehitteillä olevaan Arvue.com -palveluun. “Tälläkin hetkellä Junk Cloudiin liittyvien tehtävien kanssa työskentelee 26 opiskelijaa, jotka kehittävät FreeNESTiä eteenpäin erilaisten Cloud Software -ohjelmassa esille nousseiden business casejen kautta.”, kertoo Turunen.

Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ja käyttöjärjestelmäkehityksen lisäksi opiskelijat saavat tärkeää kokemusta erilaisista käytännön tuotekehitysprojekteista. Ilkka Turunen korostaakin tuotekehityksen ketterien menetelmien olevan tärkeä aihealue, jota pilven avulla opiskellaan ja opitaan.

Lisätietoja:
Ilkka Turunen   
Jyväskylä University of Applied Sciences 
Ilkka.turunen @ jamk.fi   
+358 50 407 5076   

Marko Rintamäki
Jyväskylä University of Applied Sciences
marko.rintamaki @ jamk.fi
+358 50 407 1047

Freenest


https://conceptnest.org/www/


Cloud Software Finland on Tivitin nelivuotinen (2010-2014) ohjelma, jossa keskitytään pilvipalveluiden eri osa-aluiden kehittämiseen. Ohjelmaa rahoittaa Tekes.
 
 
 
www.cloudsoftwareprogram.org
 

PrintPrint
BackBack