home > News in Finnish > Kuluttajan arvot pilvipalvelujen kehittämisen pohjana

News in Finnish

RSS
2012.07.10

Kuluttajan arvot pilvipalvelujen kehittämisen pohjana

VTT:n tekemässä tutkimuksessa selvitettiin 60 yksittäisen arvon tärkeyttä ostokokemuksen yhteydessä.

VTT pyrkii ennakoimaan pilvipalvelujen kehitystä käyttäjäprofiloinnin avulla. Nyt kehitetty profilointimenetelmä on arvopohjainen, ja sitä varten selvitettiin 60 henkilökohtaisen arvon tärkeyttä ihmisten arkielämässä ostokokemukseen liittyen. Tutkimuksen arvopohjaista persoonamenetelmää käytettiin Tiedon “Goods Spotter” -sovelluksen kehityksessä.

Pilvipalvelujen kehitystarvetta tutkitaan käyttäjien arvojen pohjalta, jotta tulevaisuuden palvelut ja ohjelmistot vastaisivat todellisiin arkielämän tarpeisiin. Samalla yritysten tuotekehitykselle saadaan tukea. Pilvi on verkkopohjainen infrastruktuuri, joka tarjoaa internetin avulla ohjelmistoja ja palveluita käyttäjäystävällisesti, reaaliaikaisesti, edullisesti ja turvallisesti. Käyttäjän ei tarvitse asentaa ohjelmistoja tai huolehtia palvelimien hankinnasta tai ylläpidosta. Pilvipalveluja voi käyttää fyysisesti mistä tahansa ja erilaisten laitteiden kautta.

VTT:n tekemässä tutkimuksessa selvitettiin 60 yksittäisen arvon tärkeyttä ostokokemuksen yhteydessä. Lisäksi selvitettiin ostokäyttäytymiseen ja kestävään kehitykseen liittyviä asenteita. Nopeasti muuttuvassa ympäristössä myös ihmisten tarpeet vaihtuvat, joten ihmisten arvomaailman ymmärtämisen kautta pyritäänkin perustamaan ohjelmistopalvelukehitys pysyvämmälle pohjalle.

Tutkimusaineistoksi kerättiin vastaukset 1000 kuluttajalta Suomesta ja Ruotsista syyskuussa 2011. Tutkijat profiloivat arvoihin liittyvien vastausten pohjalta seitsemän erilaista persoonakuvausta, joita voidaan käyttää palvelukehityksen pohjana. Persoonakuvauksia voidaan käyttää tuotekehityksen lisäksi myös eri ryhmille suunnatun markkinointiviestinnän suunnittelussa sekä tukena yrityksen strategisessa päätöksenteossa.

Pilvipalvelujen kehittämiseen tähtäävä Cloud Software Finland -hanke on Tieto- ja viestintätekniikan tutkimus Oy:n (TIVIT) huippuosaamiskeskittymän ohjelma, joka yhdistää tutkijoiden ja liike-elämän osaamista pilviteknologioiden tutkimuksessa ja liiketoimintapilottien kehittelyssä. Ohjelman tavoitteena on nostaa Suomi ohjelmistokehityksen kärkeen ja siinä keskitytään mm. käyttäjäkokemukseen, tietoturvaan ja järjestelmien avoimuuteen.

http://www.tieto.fi/palvelut/it-palvelut/business-intelligence/sustainability-intelligence/tieto-goods-spotter--parempaa-tuotetietoa-kuluttajalle

Lisätietoja:
Kaisa Koskela-Huotari
Teknologian tutkimuskeskus VTT

+358 40 481 7301

PrintPrint
BackBack