home > News in Finnish > Hajautetun ohjelmistokehityksen tutkimusverkosto laajenee

News in Finnish

RSS
2012.05.29

Hajautetun ohjelmistokehityksen tutkimusverkosto laajenee

Oulun ja Helsingin yliopistot sekä Tieto Oy ovat yhdistäneet voimansa ohjelmistotehtaissa (Software Factory) hajautetun ohjelmistokehityksen tutkimiseksi.

Oulun ja Helsingin yliopistot sekä Tieto Oy ovat yhdistäneet voimansa ohjelmistotehtaissa (Software Factory) hajautetun ohjelmistokehityksen tutkimiseksi. Mukaan on lähdössä myös ulkomaisia yliopistoja, joiden panos voi olla tulevaisuudessa tärkeä.

Tieto- ja viestintätekniikan tutkimus Oy:n (TIVIT) koordinoimassa pilvipalvelujen hankkeessa pyritään kehittämään mm. ketterän ohjelmistokehityksen malleja ja toimintaedellytyksiä. Yksi tähän liittyvistä toimintamalleista on hajautettu ohjelmistokehitys, jota testataan ja kehitetään mm. Oulun yliopistossa Software Factory -konseptin avulla. Nämä ohjelmistotehtaat ovat tutkijoiden, opiskelijoiden ja yritysten yhteistyöympäristöjä, jotka palvelevat sekä ohjelmistotuotannon tutkimusta ja opetusta että yhteistyötä yliopistojen ja yrityselämän välillä.
 
Hajautettu ohjelmistokehitys pyrkii saamaan tehokkaampia ja parempia tuloksia aikaan hajauttamalla ohjelmistotyö maantieteellisesti eri puolilla toimivien ryhmien kesken, joista jokainen keskittyy omaan ydinosaamisalueeseensa. Jakamalla monimutkainen projekti pienempiin palasiin ja hajauttamalla sen tuotanto useamman tiimin kesken, voidaan varmistaa mm. paras mahdollinen osaaminen eri osa-alueilla. Hajautettua ohjelmistokehitystä voidaan tarvita myös alihankintatilanteissa ja projekteissa, joita tehdään yhteistyössä eri laitosten tai kumppaneiden kesken.

Hajautettu ohjelmistokehitys näyttää lupaavalta, mutta sen toteuttaminen on vielä haastavaa ja esimerkkejä myös epäonnistumisista on olemassa. Tutkimuksessa ja mallien kehityksessä on siis edelleen paljon työtä. Kari Liukkunen Oulun yliopistosta kertoo ohjelmistotehtaassa tehtävän tutkimusta ja testityötä juuri toimivien ohjelmistokehityksen mallien löytämiseksi. Tavoitteena on kehittää hajautetun ohjelmistokehityksen malleja, joita voitaisiin tulevaisuudessa siirtää pilotointivaiheen jälkeen myös yritysten käyttöön.

Alueellisen hajauttamisen avuksi testitoiminnan yhteistyökumppaneiksi houkutellaan myös muita kuin suomalaisia yliopistoja. Mm. Ostrava University ja Ostrava Technical University ovat liittymässä yhteistyöverkostoon ja heidän toimintansa saadaan todennäköisesti konkreettiselle tasolle jo syksyllä 2012. Myös hankkeen yrityskumppani Tieto Oy:llä on toimintaa Ostravassa.

 

Lisätiedot:

Kari Liukkunen
Oulun yliopisto

040 594 99 75


http://www.softwarefactory.cc/


Cloud Software Finland on Tivitin nelivuotinen (2010-2014) ohjelma, jossa keskitytään pilvipalveluiden eri osa-aluiden kehittämiseen. Ohjelmaa rahoittaa Tekes.
 
 
 
www.cloudsoftwareprogram.org
 

PrintPrint
BackBack