home > News in Finnish > Vuoden yrittäjyysteko JAMKiin

News in Finnish

RSS

Vuoden yrittäjyysteko JAMKiin

Vuoden yrittäjyysteko JAMKiin – avoimeen lähdekoodiin perustuva projektinhallinnan työkalu synnytti uuden yrityksen
JAMKin SkyNEST-projektin tuottaman FreeNEST-projektialustan ympärille perustettu Nestronite Oy valittiin vuoden yrittäjyysteoksi. Suomen korkeakoulujen yrittäjyysfoorumi teki valinnan 15. - 16.5.2012 Jyväskylässä pidetyssä finaalissa. Vuoden yrittäjyystekoa valittaessa kiinnitettiin huomiota mm. oman korkeakoulun yrittäjämäiseen toimintatapaan vaikuttamiseen, riskinottoon, muutosvoimaan, innovatiivisuuteen ja johtajuuteen.

Elinkeinoelämän edustajista valitun arviointineuvoston kriteerit vuoden 2012 valinnalle olivat projektin tuloksellisuus ja sen ympärille muodostunut laaja yhteistyöverkosto. Tuomaristo arvosti ryhmän uskallusta lähteä yrittäjäksi ja kokemusten tuomista aktiivisesti JAMKin opiskelijoiden käyttöön. Yrittäjien asenne ja esitystaito tekivät tuomaristoon myös vaikutuksen.

FreeNEST on avoimeen lähdekoodiin perustuva helppokäyttöinen ja muokattavissa oleva ohjelmisto­työkalu, joka integroi yhteen projektinhallinnassa käytettävät työkalut pilvipalveluna tarjottavaksi. Ohjelmistoon on poimittu parhaat avoimen lähdekoodin komponentit projektinhallinnan alalta.

Palkitussa toimintatavassa yhdistyy niin oppiminen, tutkimus- ja kehitystyö kuin yrittäjyys

Yliopettaja, SkyNEST-projektipäällikkö ja Nestronite Oy:n tj. Jouni Huotari kommentoi voittoa tyytyväisenä: ”Ilman A-luokan tiimiä tämä menestys ei olisi ollut mahdollista. Olemme saaneet tukea ja neuvoja mm. JAMK Generatorista, LaunchPadista, KPMG Oy:stä ja muilta eri yritysten edustajilta, joista osa on mukana eri Tekes-hankkeissa. Nestronite pääsi mukaan Tekes-rahoitteiseen FinnCloud-hankkeeseen ja yrityksemme kautta myös JAMK hyötyy projektista.”

JAMK T&K-kehittämispäällikön Pasi Raiskinmäen mukaan Vuoden yrittäjyysteko -palkinto on hieno tunnustus sille työlle, jota JAMKissa tehdään yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan edistämiseksi. ”Nyt palkitussa toimintatavassa yhdistyvät esimerkillisellä tavalla oppiminen, soveltava tutkimus- ja kehitystyö sekä yrittäjyys. Tällaisia yrittäjyystekoja luodaan JAMKissa jatkossakin entistä määrätietoisemmin muun muassa JAMK Generator -toimintojen vauhdittamana”, Raiskinmäki toteaa.

Avoimen lähdekoodin hyöty perustuu sen vapaaseen käytettävyyteen, mikä on mahdollistanut varsin laajan tuotekokonaisuuden integroinnin yhteen kilpailukykyiseen pakettiin. Tuotetta käytetään ja kehitetään jatkuvasti sekä yrityksessä että JAMKin sisäisissä projekteissa. Opetuksen kautta opiskelijat saavat itselleen tärkeää osaamista ohjelmistosta, jonka he voivat halutessaan ottaa itselleen jatkokehitykseen ja käyttöön. Näin he voivat vaikka perustaa oman yrityksen tuotteen ympärille. FreeNEST sopii hyvin teollisuuden tuotekehitykseen ja on täysiverinen toimintaympäristö ammattilaisen käyttöön.

SkyNEST-projekti kehittää FreeNEST-ympäristöä osana Cloud Software Finland ‑tutkimusohjelmaa, jonka tavoitteena on nostaa Suomi ohjelmistokehityksen kärkeen. Projektiryhmässä toimii tällä hetkellä n. 40 opiskelijaa ja opettajaa/ohjaajaa.

Suomen korkeakoulujen yrittäjyysfoorumin tavoitteena on kehittää suomalaisia korkeakouluja nykyistä yrittäjyyslähtöisemmiksi.  Tavoitteeseen tähdätään myös korkeakoulujen kesken tapahtuvalla kilpailulla vuoden yrittäjyysteosta. Kilpailu on tarkoitettu niin yliopistojen kuin ammattikorkeakoulujen henkilökunnalle ja kilpailun järjestävät kauppakamarilaitos, Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK) ja yrittäjäjärjestöt.

Lisätietoja:

Jouni Huotari, 040 834 4615 ja Pasi Raiskinmäki, 050 309 5359, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Tuuli Kirsikka Pirttiaho, toimitusjohtaja, 040 501 1501, Keski-Suomen yrittäjät

Katri Kunelius
Tiedottaja
+358 40 730 3768
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

PrintPrint
BackBack