home > News in Finnish > Älykkäistä tiloista sosiaalisiin laitteisiin

News in Finnish

RSS
2012.04.30

Älykkäistä tiloista sosiaalisiin laitteisiin

Nokian, Aalto-yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteisprojektissa tutkitaan laitteiden älykästä sosiaalista käyttäytymistä.

Jospa laitteet kommunikoisivat kuten ihmiset? Tervehtisivät toisiaan, oppisivat kokemuksesta ja kykenisivät tarjoamaan tietyissä tilanteessa käyttäjän arvostamia tilanteeseen sopivia palveluja? Nokian, Aalto-yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteisprojektissa tutkitaan laitteiden älykästä sosiaalista käyttäytymistä.


Nykypäivän ihmisellä on vaikuttava määrä älykkäitä laitteita. Älylaitteet ja ns. älykkäät tilat mahdollistavat sen, että käyttäjälle tarjotaan tietyssä paikassa toiminnallisuuksia ja palveluja. Nokian yritysprojektissa älykkään tilan reunaehtoja venytetään entisestään.


"Ajatus älykkäästä tilasta perustuu siihen, että oma laite on yhteydessä tietyssä paikassa sijaitsevan älykkään tilan kanssa", Nokian tutkija Tapani Leppänen kertoo.


"Me tutkimme tilannetta jossa fyysisesti lähellä toisiaan sijaitsevat laitteet voisivat yhdessä muodostaa yhteisön, jossa on samanlaista älykkyyttä. Silloin kyseessä on käyttäjän mukana liikkuva, paikkariippumaton älykäs tila, joka kykenee sopeutumaan ympäristöönsä", Leppänen jatkaa.


Tutkimuksessa testataan erityisesti
sitä, miten käyttäjät reagoivat laitteen tuottamaan puheeseen. Yksinkertaisemmillaan puhe voi olla laitteen tervehdys sen kohdatessa toisen laitteen. Tervehdys muuttuu aina sen mukaan, ketä tervehditään ja missä tilanteessa. Laitteille kehittyy omanlaisensa persoona, käyttäjän säätäessä laitteen asetuksia ja laitteen oppiessa kokemastaan.


Tutkimuksen painopiste onkin elämyksellisyydessä, viihdyttävyydessä ja miellyttävän käyttäjäkokemuksen aikaansaamisessa. Älykkäät laitteet voivat muodostaa vaikkapa kotona ympäristön, joka tarjoaa oppimiaan palveluja tiettyihin tilanteisiin . Esimerkiksi televisio, joka on ohjelmoitu toimimaan näyttönä, voisi ehdottaa näytön avaamista aina kun toisessa laitteessa avataan valokuvanäyttö.


Yhtenä mahdollisena sovelluksena voisi olla myös sponsoroitu mainonta, jossa vaikkapa lyhyen aikaa eläviä “sloganeita” hyödynnetään laitteiden välisessä vuoropuhelussa.


Teknisesti kyse on pilvilaskennan tuomisesta päätelaitteisiin sekä niiden konfigurointiin ja optimointiin. Kaikki se tieto, jonka järjestelmä tarvitsee, on pilvessä. - Yksittäisen kuluttajan näkökulmasta pilveen on jo mennyt data ja sovellukset, mutta tässä projektissa yritetään hahmottaa sitä, miten pilveen onnistutaan viedä monen laitteen sovellus, interaktio ja käyttäytyminen erityisesti mobiilikontekstissa, Leppänen selventää.


Lisätietoja:Tutkija Mikko Raatikainen, Aalto-yliopisto

Puh. 050 385 3486

Principal Researcher Tapani Leppänen, Nokia

puh. 050 483 5381

Cloud Software Finland on Tivitin nelivuotinen (2010-2014) ohjelma, jossa keskitytään pilvipalveluiden eri osa-alueiden kehittämiseen.  Ohjelmaa rahoittaa Tekes.

www.cloudsoftwareprogram.org

PrintPrint
BackBack